Algemeen

Minnesjpel in De Harch


Toneelvereniging “Oppe Plenk” komt weer naar “De Harch” en ze nemen mee….. ? Juist, een nieuwe klucht getiteld “Minnesjpel der maagde” van D.J. Eggengoor en in het dialect vertaald door J.Silkens.
De voorstelling is op zaterdag 19 oktober om 20.00 uur in “De Harch”.
Korte inhoud:
Op de boerderij van de gezusters Scheepers wordt een sinds 1822
verdwenen schilderij van Rubens ontdekt. Dit schilderij getiteld “Minnespel der maagden” wordt geveild en brengt miljoenen op. De zusjes hopen dat door het vele
geld nu ook voor hen eindelijk het minnespel der liefde kan beginnen.
Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn en zorgt voor tal van komische verwikkelingen. De vaste bezoekers weten dat het weer lachen wordt geblazen.
De entree bedraagt € 9,00 en u kunt reserveren door een mailtje te sturen naar:
oppeplenk@gmail.com of door te bellen 403852 of 402002.
|Doorsturen